Servis gradjevinskih mašina

Vršimo servis, popravke i remont gradjevinskih mašina. Za sve obavljene radove dajemo odgovarajuću garanciju. Po potrebi, a na Vaš poziv, u veoma kratkom roku, vršimo intervencije na terenu, naravno ukoliko je to moguće.

Od usluga vršimo sledeće radove:

  • Remont hidrauličnih komponenti (hidrauličnih glava upravljača, pumpi, ventila, razvodnika),
  •  Remont planetarnih menjača (Clark, ZF, Vojth),
  • Generalni remont benzinskih i dizel motora raznih snaga i zamena svih komponenti,
  • Remont spojnica,
  • Remont pretvarača,
  • Remont pneumatskih komponenti - uredjaja,
  • Parcijalni remont podsklopova i sklopova gradjevinske mehanizacije,
  • Generalni remont gradjevinskih mašina po sistemu KLJUČ U RUKE.

VRŠIMO POPRAVKE - REMONT I SERVIS SKLOPOVA GRADJEVINSKIH MAŠINA:
A) HIDROPUMPE:
1. KLIPNE PUMPE: Rexforth, Linole, Kawasaki, Caterpillar, Caproni, Saurer-Danfoss, Vickers, Parker...
2. ZUPČASTE PUMPE: Rexforth, Parker, Hyva, PPT, Vickers, Caproni Saurer-Danfoss, Caterpillar ...
3. KRILNE PUMPE: Rexroth, Vickers, Caterpillar.
B) HIDROMOTORA:
1. KLIPNI HIDROMOTORI: Hidromatik, Linde, Parker, Caterpillar, Rexroth, Saurer-Danfos...
2. ZUPČASTI HIDROMOTORI: Danfoss, Rexroth, Saurer, Caterpillar, Parker
3. KRILNI HIDROMOTORI: Saurer-Danfoss, Rexroth, Vickers, Parker
C) AUTOMATSKI MENJAČI: Caterpillar, Clark, ZF, Twin Disc
D) GLAVA UPRAVLJAČA: ZF, Man, Volvo, Danfoss
E) CILINDRI: Svih vrsta, konstrukcija, oblika i dužina.

Servis, da se produži radni vek gradjevinske mašine.
Garancija za izvršene usluge su od 6 do 9 meseci ili 1000 radnih sati - što pre dospe, odnosno nastupi.
Servis i remont gradjevinske mehanizacije i mašina.
Servis - remont turbokompresora za radne i gradjevinske mašine.
Pružamo usluge servisne podrške 24 sata na terenu.
 
Napominjemo: Naši stručni serviseri su vam na raspolaganju u svakom trenutku u svako doba dana.

utovarivac5b151635dcfa86c896801b02e7305b86 gallery lw
auto parts
poljoprivredna oprema traktor gusenicarCATERPILLAR CHALLENGER 65C 3 big 16020507545469354400

Servis, popravke i remont gradjevinskih mašina.
Dajemo odgovarajuću garanciju.
Vršimo intervenciju na terenu uz Vaš poziv.
Remont hidrauličnih komponenti: pumpi, razvodnika, ventila, hidrauličnih glava upravljača i ostalo.
Remont planetarnih menjača (ZF, Vojth, Clark).
Remont diferencijala pogonskh krutih mostova i planetara.
Remont gradjevinskih mašina po sistemu "ključ u ruke".
Rezervni delovi i podrška.
Dijagnostika - defektaža - predlog intervencija - otklanjanje kvara.
Remont hidrauličnih i pneumatskih uredjaja.

Najbolje cene uz odličan kvalitet.