Hidrodinamičke transmisije

Hidrodinamičke transmisije

Vršimo remont hidrodinamičkih menjača, tork konvertora, diferencijala, planetarnih reduktora i drugih komponenti. Prilikom remonta ugradjujemo orginalne i kvalitetne delove. Snabdevenost i dostupnost rezervnim delovima SU na veoma visokom nivou.

Remont planetarnih menjača (ZF, Vojth, Clark)
Remont diferencijala, pogonskih krutih mostova i planetara
Na uradjene radove i ugradjene delove dajemo garancije.

Hidrodinamičke transmisije su veoma važne komponente gradjevinske mašine.
One se u odnosu na druge delove gradjevinskih mašina češće kvare. Njihov remont, odnosno popravka je složen proces koji zahteva znanje, spretnost i orginalne rezervne delove. Ako se njihov remont ne uradi na vreme, onda nastaje veća šteta i veliki troškovi popravke, odnosno remonta.

Servis, popravke i remont gradjevinskih mašina.
Dajemo odgovarajuću garanciju.
Vršimo intervenciju na terenu uz Vaš poziv.
Remont hidrauličnih komponenti: pumpi, razvodnika, ventila, hidrauličnih glava upravljača i ostalo.
Remont planetarnih menjača (ZF, Vojth, Clark).
Remont diferencijala pogonskh krutih mostova i planetara.
Remont gradjevinskih mašina po sistemu "ključ u ruke".
Rezervni delovi i podrška.
Dijagnostika - defektaža - predlog intervencija - otklanjanje kvara.
Remont hidrauličnih i pneumatskih uredjaja.

Najbolje cene uz odličan kvalitet.